چیزی شبیه گریه

چیزی شبیه خداحافظی

چیزی شبیه غروب‌های پاییز 

چیزی شبیه تنهایی 

چیزی شبیه نگرانی درس‌های نخوانده شب امتحان

چیزی شبیه حرکت قطار وقتی تو در ایستگاه باشی

چیزی شبیه گریه‌های مادر

چیزی شبیه غم خوردن پنهان پدر

چیزی شبیه دوبسته قرص  گره کرده در مشت 

چیزی شبیه ترس

چیزی شبیه سرمای خشک خانه 

چیزی شبیه راه رفتن در تاریکی 

چیزی شبیه

چیزی شبیه

.

.

.

خنده را فراموش کردم

/ 5 نظر / 12 بازدید
منیر

[ناراحت]

درخت ابدی

لیست سیاهی بود. باز خوبه خنده هم بینشون هست.

عابر

اینقدر تلخه؟امیدوارم تهش آرامش باشه برات.