ای داد

هر بار که محل کارم را عوض میکنم باید از همکارهای جدید خواهش کنم که موقع کاغذ بریدن ناخن هایشان را روی کاغذ نکشند ، حتی نوشتن این موضوع هم حالم را بد می کند .

اما گفتن این مطلب به آنها و رعایت کردنشان باعث می شود که همیشه موقع بریدن کاغذ یاد من باشند .

/ 0 نظر / 3 بازدید