خبر خوش


"در کوچه باد می آید"* و این بهترین خبر برای اهالی کلان شهر پر دود است ،گچ کار ها آوازشان را به باد سپرده اند شاد و رها شعرهایی می خوانند که نشنیده ام تا به حال و صدای سرپرست شان که فریاد ساکت میزند بر سرشان در باد  گم می شود و به گوش هیچکدامشان نمی رسد ،بهار به این شهر ویران می آید کی می شود که بهار به دلهایمان بیاید؟!

*فروغ

/ 0 نظر / 3 بازدید