سخت بود


امروز برای اولین بار طی ده‌سالی که رانندگی می‌کنم تصادف کردم، تا وقتی‌که پلیس رسید به اندازه‌ی سی‌سال زندگیم بد و بیراه شنیدم، و مطمئنم به اندازه‌ی پنج سال از عمر مبارکم، کم شد، چه رانندگان کم‌حوصله‌ای داریم .

ای کسانی که پشت فرمان می‌نشینید و ترافیک را تحمل می‌کنید، لطفا با تصادف‌کنندگان مهربان باشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید