125

انگار کسی دو دست بزرگ و قوی‌اش را دو طرف گلویم گذاشته و فشار می‌دهد کسی در ابعاد ژان‌والژان ، نمی‌گذارد حرف بزنم یا بهتر بگویم بنویسم ، حرف‌هایم مثل بغضی در گلویم گیر کرده است ، نمی‌دانم این نحسی سیزده است یا دیوانگی ناشی از تغییر فصل اما می‌دانم اگر جناب ژان‌والژان دست‌هایش را همچنان بر گلویم فشار دهد  به زودی به کپسول آتش‌نشانی نیازمند خواهم بود  و متاسفانه در سرم هیچ سنسوری ندارم تا دود ناشی از این سوختن را فریاد بزند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
درخت ابدی

حالا مونده تا فصل خرمن‌سوزی. سرت سبز و دلت خوش باد.