دنیا تا کجا کش میاد

این احساس خوشبختی دست و پا شکسته به آن حجم احساسی که زیر دست و پایت له کردی می‌ارزید؟ نه، خودت بگو می‌ارزید؟

/ 6 نظر / 9 بازدید
chyz

گمون نکنم...[ابرو]

رها

این سوال و باید بعدا از خودم بپرسم