نباتی در دل

 
   بعضی وقت ها اتفاقاتی می افتد که آدم در دلش ریز ریز  هم خوشحالی می کند  هم ناراحتی  اما کسی نیست که  این راز را با او  در میان بگذارد ،  چون نمی داند  که خوشحالی را باید توضیح بدهد یا ناراحتی را ،هی باید جلو دهانش را بگیرد که رازش فاش نشود . این همان آب شدن قند در دل است که در اینجا قند جایش را با یک تکه نبات بزرگ عوض می کند چون نبات های بزرگ خوب آب نمی شوند و تیزی هایشان زیاد است .
/ 0 نظر / 5 بازدید