فراموش نکنیم

این روزها که بخاری کارگاه خراب است و ده ساعت کار در سرما را تجربه می کنم هر لحظه به یاد مردم زلزله زده آذربایجان هستم ، حتی گرمای خانه را دوست ندارم وقتی هیچ کاری از دستم برای هموطنانم بر نمی آید .

/ 0 نظر / 2 بازدید