پست های ارسال شده در آبان سال 1392

...

معنای بی‌نهایت را می‌دانم بی‌نهایت شادی  بی‌نهایت غم در برابر بی‌نهایت عشق بی‌نهایت واژه‌‌‌ایی‌ست بی‌معنا   هر بی‌معنایی با جنون معنا می‌شود
/ 4 نظر / 8 بازدید