پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

حفره‌ی خالی قلبم بزرگ بود تو دور بودی  نزدیک  آمدی در چشمِ من کوچک شدی کوچک شدی کوچک شدی مثل ذره‌ای خاک پشت پلکم نشستی پلک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 11 بازدید
ترک می‌کنم سرو قدبلند باغچه را درخت انگور سه‌ساله را شکوفه‌های ماه آینده‌ی درخت آلبالو را و روزهای سختِ خانه‌ی قدیمی را ترک می‌کنم آفتابِ صبحِ ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 7 بازدید