سخت بود

 

آدمی که تازه در سی سالگی "نه" گفتن را بیاموزد آن هم قاطعانه و کوبنده  جریمه اش این است زندگی را دوباره از سر بگیرد از همان تولد در بیست و پنجم آذر ماه .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید