ماهی زبانش بند آمده

شاید برود

شاید باشد و هرازگاهی به اینجا سر بزند

ماهی باید از این گرداب فاصله بگیرد

/ 6 نظر / 11 بازدید
منیر

باش ! هر جا که هستی ....