کشف جدید

  دیشب متوجه شدم که آشپزی کردن و استفاده از ادویه  ها به حال و هوایم بستگی دارد، روزهایی که سرحال و سر دماغم غذاهای شیرین با زعفران و کم نمک می پزم و روزهایی که عصبانی و دلخورم شیشه ی دارچین را در غذا خالی می کنم این ها همه بی اختیار است ،در کل غذاهای من هیچ اسمی ندارد ومعمولا شبیه هیچ غذایی نیست، دیشب هر چه دارچین ریختم باز هم کم بود  دست آخر چند چوب دارچین را در مرغ ها فرو کردم  و خیالم راحت شد ، دراز کشیدم و کتاب می خواندم  معنی  هیچ کدام از جمله ها را نمی فهمیدم تا به تدریج بوی دارچین فضای خانه را پر کرد، یواش یواش تاثیر دارچین را حس می کردم و عصبانیتم فروکش کرد ، مشکل اینجاست که اهل منزل غذاهای روزهای عصبانیت را بیشتر از روزهای خوش دوست دارند. 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید