رنگ‌هایی که می‌چرخند

امروز یک النگوی رنگی دارم و یک یویوی چوبی رنگی با ناخن‌هایی که از ته گرفتم

 دست‌هایم بچه شدند

امروز پشت میزم یواشکی یویو بازی می‌کنم 

و مثل دست‌هایم خوشحالم

/ 10 نظر / 11 بازدید
نسیم

[هورا]

یک لیلی

کودکی های خودت و دست هایت پر از رنگ و شادی ماهی عزیزم.

فرزانه

بزرگ که می شویم شادیها کجا جا می مانند ؟