...

دیگر توان ماندن نداشت خواست برود و پشت سرش را هم نگاه نکند اما دید نمی‌تواند پاهایش در زمین ریشه دوانده بودند
/ 5 نظر / 5 بازدید
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
دلتنگی_ها
45 پست
شبیه_شعر
23 پست
کلام_آخر
1 پست
عکس
3 پست
روزمره
18 پست
موسیقی
4 پست
روز_کودک
1 پست
در_شهر
3 پست
کارگاهی
12 پست
شعر
4 پست
کتاب
1 پست
فیلم
2 پست
قصه
1 پست
یادها
2 پست
سی_سالگی
1 پست
سلام
1 پست