"نجات دهنده در گور خفته است "


برایم مهم نیست که تو نباشی ، مهم نیست که در غربت و تنهایی و زندگی ساختگی و لبخند ساختگی حل شوی در پوچی ، حل شوی در رابطه های مصنوعی در دوستان مصنوعی و هیچ فرصتی نباشد که بگویم  هی فلانی دلتنگم ، برایم مهم نیست که  فاصله ی سلام و خداحافظی ات فقط یک لحظه ی کوتاه است ، برایم بودن و نبودنت روی این زمین سیاه هم مهم نیست اگر نباشی هیچ کار این دنیا لنگ نمی ماند ، مرا به یاد آر  همان بچه دیوام همان فرشته ی روزهای گذشته که دیگر فرشته بودن را فراموش کرده و قلبش سیاه شده ، طلسم این جادو با جادوگر پیر در گورش دفن شده و من دیگر هرگز فرشته نخواهم شد و قلب سیاهم را هیچ نوری روشن نخواهد کرد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید