# شبیه_شعر
حفره‌ی خالی قلبم بزرگ بود تو دور بودی  نزدیک  آمدی در چشمِ من کوچک شدی کوچک شدی کوچک شدی مثل ذره‌ای خاک پشت پلکم نشستی پلک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید

...

معنای بی‌نهایت را می‌دانم بی‌نهایت شادی  بی‌نهایت غم در برابر بی‌نهایت عشق بی‌نهایت واژه‌‌‌ایی‌ست بی‌معنا   هر بی‌معنایی با جنون معنا می‌شود
/ 4 نظر / 6 بازدید

...

دیگر توان ماندن نداشت خواست برود و پشت سرش را هم نگاه نکند اما دید نمی‌تواند پاهایش در زمین ریشه دوانده بودند
/ 5 نظر / 3 بازدید

...

 آمده‌ای می‌دانم  اما این باران امان نمی‌دهد عطر تو در شهر بپیچد آمده‌ای می‌دانم در این شهر راه می‌روی اما این باران  رد پایت را از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید