...

تصویر امروز فنجان قهوه‌م زنی‌ست که از میان میله‌های زندان به آسمان پرواز می‌کند، نمی‌دانم می‌میرم یا رها می‌شوم، هردوخوب است. گله‌ای ندارم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
درخت ابدی

امیدوارم تصویر فنجونت با روز قبل و بعد متفاوت باشه.