چند قدم مانده؟

 دو روزه مرتب تو سرم این جمله تکرار میشه..." تو می‌دونی من کجام؟"  خوب من همین‌جا هستم دیگه، به قول مادربزرگم وقتی ازش می‌پرسیدی کجایی؟ می‌گفت " تو لباسام"...

تو می‌دونی من کجام؟...                                                                                                                                                                                                                  راهی نمونده!

/ 6 نظر / 10 بازدید
منیر

خب گمون کردم توی لباسای اونی چرا میزنی میزنی میزنی یار ؟!

رها

iهرحا هستی سری به ما نمیزنی!

پینه دوز

تو لباسام:)) من تو خودمم